ekonomická kancelária

Ing. Kataríny Miklošovej

NITRA- EKKM s.r.o.
ekonomická kancelária Kataríny Miklošovej
Hollého 12, 949 01 Nitra

IČO:35919680
IČ DPH:SK2021941768

výpis z OR pdf


BRATISLAVA- EKKM OFFICE s.r.o.
ekonomická kancelária Kataríny Miklošovej
Bajkalská 9, 831 04 Bratislava

IČO:45563713
DIČ:202351690

výpis z OR pdf