Ponúkané služby

We provide with

Vypracovanie GDPR
AUDIT


 • priebežný audit
 • jednorazový audit
 • dobrovoľný audit

DAŇOVÉ PORADENSTVO


 • účtovné poradenstvo
 • daňové poradenstvo
 • obchodné poradenstvo
 • personálne poradenstvo
 • právne poradenstvo
 • poradenstvo pri založení podnikania a pri rozbehu podnikania

OUTSOURCING


úspora až 50 % nákladov spojených s personálnym a materiálnym zabezpečením firmy


 • čas, ktorýžete využiť na plnenie dôležitejších úloh
 • online prehľad o ekonomických ukazovateľoch
 • zárukua, že Vaše účtovníctvo a celá agenda je vedená 100 % správne.

ZAKLADANIE SPOLOČNOSTI


 • vypracovanie spoločenskej zmluvy
 • návrh na vklad do ŽR a OR


ZASTUPOVANIE


 • zastupovanie pred daňovými úradmi,
 • zdravotnými poisťovňami,
 • sociálnou poisťovňou
 • a ostatnými orgánmi štátnej a miestnej správy

Tešime sa na spoluprácu, v rámci ktorej Vám budeme môcť preukázať naše odborné služby/ We are looking forward for our cooperation where we can show you are professional services.