EKKM s.r.o.

Váš partner pri podnikaní

Účtovníctvo je neoddelitelnou súčasťou kažého, kto chce podnikať v tejto dobe. Preto žačínajúcima existujúcim firmám a jednotlivcom ponúkame služby silného partnera pri podnikaní a vedení účtovníctva v programe OMEGA.

Sme firma, ktorá je

na Slovenskom trhu už vyše 25 rokov pomáhame rozbiehať a udržiavať menšie a väčšie firmy po celom Slovensku.

Portfólio našich služieb zahŕňa vedenie podvojného a jednoduchého účtovníctva, kontrolu účtovníctva, spätné opravy účtovníctva,vypracovávanie daňových priznaní, auditorské služby, zakladanie spoločností a rôzne iné.Accounting is one of the key elements in starting your own business. Therefore our company is offering a strong partner for starting and already operating companies to expand the business and maintain the positive numbers. For the accounting we are using OMEGA softwares.

We are a company, which is visible on the

Slovakian market already for more than 25 years and we are helping smaller and bigger businesses to grow.The portfolio of our services includes the finance management, control of the accounting, backwards remarks and changes in the accounting, tax returns, audit services, creating of the companies and many more.

Tešime sa na spoluprácu, v rámci ktorej Vám budeme môcť preukázať naše odborné služby/ We are looking forward for our cooperation where we can show you are professional services.